Aganovich PFW S/S 2016 Showlist

gemmwang

Rising Star
Sep 5, 2014
728
513
Europe
gemmwang.tumblr.com
Last edited:
Maja Brodin (O)
KIM_0009.jpg


Eva Berzina
KIM_0029.jpg


Ana Cristina
KIM_0040.jpg


Ji Hye Park
KIM_0059.jpg


Alécia Morais
KIM_0074.jpg


Sung Hee
KIM_0094.jpg


Eva Klimkova
KIM_0107.jpg


Kriss Kulyk
KIM_0127.jpg


Tina Veshaguri
KIM_0141.jpg


Elena Peter
KIM_0159.jpg


Taya Ermoshkina
KIM_0177.jpg


Sanna Bäckström
KIM_0197.jpg


Chloe Wheatcroft
KIM_0213.jpg


Kouka Webb
KIM_0237.jpg


Clarice Silva Vitkauskas
KIM_0255.jpg


??
KIM_0270.jpg


Louise Lefebure
KIM_0291.jpg


??
KIM_0314.jpg


Stasha Yatchuk
KIM_0331.jpg


Eva Berzina #2
KIM_0342.jpg


Ana Cristina #2
KIM_0357.jpg


Alécia Morais #2
KIM_0371.jpg


Maja Brodin #2
KIM_0387.jpg


Ji Hye Park #2
KIM_0402.jpg


Kriss Kulyk #2
KIM_0416.jpg