Louis Shengtao Chen S/S 2024 Shanghai

klyuchitsa

SkinnyGossip Royal
Staff member
Recently Verified
Aug 17, 2020
2,433
15,422
Ruiqi Jiang (O)
Ivana Trivic
Rui Xue Li
Maryna Horda
Carla Rey
?
Xiru Yang
Yelibe Tilahun
Subi @ Focus Management
Yutong Gu
?
Fay Angelia
?
?
Feng Jiao Long
Chen Xi
Camilla Foos
Jane Kovich
?
Fanfan
?
?
Xiru Yang
Rui Xue Li
?
Ruiqi Jiang
Huang Jingyu
Fay Angelia
Zhang Xichen
Carla Rey
Kris Xu
?
Ivana Trivic
?
Subi @ Focus Management
Yelibe Tilahun
Maryna Horda
Yutong Gu
? (C)

View full collection here.
 
Ruiqi Jiang (O)
00001-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Ivana Trivic
00002-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Rui Xue Li
00003-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Maryna Horda
00004-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Carla Rey
00005-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00006-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Xiru Yang
00007-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Yelibe Tilahun
00008-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Subi @ Focus Management
00009-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Yutong Gu
00010-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg
 
?
00011-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Fay Angelia
00012-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00013-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00014-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Feng Jiao Long
00015-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Chen Xi
00016-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Camilla Foos
00017-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Jane Kovich
00018-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00019-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Fanfan
00020-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg
 
?
00021-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00022-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Xiru Yang
00023-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Rui Xue Li
00024-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00025-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Ruiqi Jiang
00026-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Huang Jingyu
00027-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Fay Angelia
00028-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Zhang Xichen
00029-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Carla Rey
00030-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg
 
Kris Xu
00031-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00032-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Ivana Trivic
00033-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


?
00034-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Subi @ Focus Management
00035-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand.jpg


Yelibe Tilahun
00036-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand copy.jpg


Maryna Horda
00037-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand copy.jpg


Yutong Gu
00038-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand copy.jpg


? (C)
00039-louis-shengtao-chen-spring-2024-ready-to-wear-shanghai-credit-brand copy.jpg