Sultry Virgin F/W 2023 Shanghai

klyuchitsa

SkinnyGossip Royal
Recently Verified
Aug 17, 2020
1,904
13,011
Jiang Chenyue (O)
Wenjing @ Sparkling Talents (China)
Hu Rui
Qin Xiaoyue
Liu Jiayi
Li Jue
Ling @ Active Models (Guangzhou)
Xu Qian
Zhuo Ling
Dai Yuruo
Sun Yidan
Chen Xi
?
?
?
Tan Qingzhi
Ye Qianxia
Qin Xiaoyue
Yang Yang @ Longteng Models (Shanghai)
Liu Jiayi
Hu Rui
Jiang Chenyue
Sun Yidan
Ling @ Active Model Management (Guangzhou)
?
Hu Kaimin
Wenjing @ Sparkling Talents (China)
Chen Xi (C)
 
Thinspo Roundup

Qin Xiaoyue
eTado3S.jpg

Xu Qian
qTUFKpj.jpg

Sun Yidan
wLt8rmS.jpg

Tan Qingzhi
V6rvFUD.jpg

Ye Qianxia
S87XDrr.jpg

Qin Xiaoyue
9OmPYNC.jpg

Yang Yang @ Longteng Models (Shanghai)
EW5IMHi.jpg

?
MWZrvGy.jpg