Simone Rocha S/S 2019 London

ghost

Grand Dame
Jul 25, 2017
1,713
3,239
United States
Youn Bomi (O)
Sara Grace Wallerstedt
Fran Summers
Rocio Marconi
Tang He
Alina Bolotina
Xie Chaoyu
Jolie Alien
Flora Louise
Jiali Zhao
Alyssah Paccoud
Hyun Ji Shin
Maya Gunn
Cong He
Lily Nova
Elibeidy Dani
Giselle Norman
Maria Miguel
Mariana Zaragoza
Sora Choi
Carmen Amare
Manuela Sanchez
Victoriia Gerasimova
Natalia Montero
Annibelis Baez
Fang
Nicole Atieno
Wangy Xin Yu
Rebecca Leigh Longendyke
Adele Taska
Freya Lawrence
Ling Ling Chen
Blesnya Minher
Xie Chaoyu
Naomi Chin Wing
Yoon Young Bae
Sara Grace Wallerstedt #2
Kris Grikaite
Alina Bolotina #2
Rocio Marconi #2
Adut Akech
Hannah Motler
Fran Summers #2 (C)
 

ghost

Grand Dame
Jul 25, 2017
1,713
3,239
United States
Youn Bomi (O)
KIM_0021.jpg

Sara Grace Wallerstedt
KIM_0043.jpg

Fran Summers
KIM_0059.jpg

Rocio Marconi
KIM_0081.jpg

Tang He
KIM_0105.jpg

Alina Bolotina
KIM_0127.jpg

Xie Chaoyu
KIM_0145.jpg

Jolie Alien
KIM_0161.jpg

Flora Louise
KIM_0173.jpg

Jiali Zhao
KIM_0193.jpg

Alyssah Paccoud
KIM_0205.jpg

Hyun Ji Shin
KIM_0219.jpg

Maya Gunn
KIM_0229.jpg

Cong He
KIM_0241.jpg

Lily Nova
KIM_0251.jpg

Elibeidy Dani
KIM_0261.jpg