Maison Margiela S/S 2019 Paris

ghost

Grand Dame
Jul 25, 2017
1,713
3,242
United States
Finn Buchanan (O)
KIM_0272.jpg

Hannah Motler
KIM_0292.jpg

Kaila Wyatt
KIM_0326.jpg

Veronica Manavella
KIM_0340.jpg

Sijia Kang
KIM_0354.jpg

Teddy Quinlivan
KIM_0370.jpg

Remington Williams
KIM_0394.jpg

Katherine Azbill
KIM_0416.jpg

Sarah Berger
KIM_0432.jpg

Jamily Wernke Meurer
KIM_0446.jpg
 
Last edited: